Het knippen van de snijtanden bij een konijn.

Ingescheurde snijtand bij het konijn nadat de tanden geknipt zijn. Te lange snijtanden ontstaan door een afwijkende stand van de snijtanden. Helaas worden nog vaak de te lange snijtanden, of olifantstanden, bij konijnen geknipt. Om een aantal redenen wordt het knippen gezien als een dieronvriendelijke behandeling:

  1. Risico van het splijten of afbreken van de tanden in de lengterichting. Zie foto hiernaast.
  2. Bij het splijten of het afbreken van de tanden is de kans groot dat er een abces ontstaat.
  3. Ingescheurde snijtand bij het konijn nadat de tanden geknipt zijn.
  4. Het knippen is pijnlijk voor het konijn. Er kan een stilliggende darm ontstaan!
  5. De afgeknipte tanden houden hebben scherpe randen die de tong en de lip kunnen beschadigen.
  6. Knippen is een tijdelijke oplossing waarbij er niets gedaan wordt aan de achterliggende oorzaak.

Het advies.

Dierenkliniek Wilhelminapark adviseert om de snijtanden van een konijn niet te knippen maar om voor een andere, liefst blijvende, oplossing te kiezen. Te denken valt aan de extractie of het trekken van de snijtanden onder verdoving.

Bron:dierenkliniekwilhelminapark